ablak


 • ablakablak

 • adjál hozzá két almátadjál hozzá két almát

 • ajtóajtó

 • az én nevemaz én nevem

 • enni,evésenni,evés

 • eső, esik az esőeső, esik az eső

 • gyöngyöt fűzni, gyöngyfűzésgyöngyöt fűzni, gyöngyfűzés

 • három alma van a tálban legyen öthárom alma van a tálban legyen öt

 • hó, esik a hóhó, esik a hó

 • inni,ivásinni,ivás

 • kiflikifli

 • köszönj neki specköszönj neki spec

 • mama

 • mit szeretnélmit szeretnél

 • négynégy

 • olvasni,olvasás specolvasni,olvasás spec

 • otthon,hazaotthon,haza

 • program,napirendprogram,napirend

 • szájat öblíteni, szájöblítésszájat öblíteni, szájöblítés

 • te pénteken mégy hazate pénteken mégy haza

 • tegnaptegnap